ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על media et sante mentale בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

nce sante mentaleles reseaux sociaux et influe

Les reseaux mediatiques et sociaux et 

leur influence sur notre santé mental

La tres grande majorite des personnes se servent de reseaux mediatiques et sociaux pour communiquer ,pour echanger informations et pour approfondir leur connaissance.Ainsi ce sont des moyens et intermediaires de constructions de relations humaines  et d’echanges d’informations.

 La question qui nous interesse dans cet article sur les reseaux sociaux et  les risques a prevoir sur notre santé mentale. Dans la mesure ou l’on pense qu’il y a un risque dans leurs utilisation .Et est ce que les reseaux sociaux sont ils bons ou mauvais pour notre santé mentale.Peut on avoir des inquietudes par rapport aux dangers que peut susciter l’utilisation de reseaux sociaux ou mediatifs

Dans un article precedent sur l’utilisation exageree des ecrans (smartphone,ordinateurs) nous avons pu constater une certaine problematique liee a notre santé mentale.Il se peut que la meme constatation sera de meme pour les reseaux sociaux et mediatifs.

Tout d’abord verifions ensemble de quoi il s’agit? 

Le reseau social ou mediatif les plus connus et repandus sont facebook,instagram,tiktok .Ils sont a la portee de tous et surtout utilizes par les adolescents.

Il ya le pour et le contre comme dans toute chose.Expliquons le pourquoi des effets negatifs et positifs .

Cela peut nous choquer car il n’y a pas de censure pas de limite a l’expression et a la circulation d’unformations.Certaines des informations peuvent etre erronees,voir fausses et cela deforment l’image de la realite et peuvent donner un apercu negatif du monde ce qui peut nous entrainer vers des choix ,des decisions faussees par l’influence de ces reseaux communicatifs.

On percoit assez souvent des emotions extremes  voir meme pathologiques comme des reactions d’anxiete de  depression et meme de solitude sociale.

Une trop grande ecoute et approche  aux reseaux sociaux peut provoquer un sentiment d’addiction .Ce sont des symptomes negatifs de l’utilisation  des reseaus sociaux qui ont une influence negative sur notre santé mentale.   

Mais comme toute chose il y a l’oppose . L’utilisation de ces reseaux a cependant des avantages indeniables et peuvent enrichir notre vie relationelle avec les autres , ils peuvent nous permettre de nous ouvrire emotionellement et socialement ,ils enrichissent nos relations ,ils nous donnent une platforme d’ecoute et d’expression sociale , pour certain c’est un soutien , c’est une catharsis , de faire partager ses emotions,ses  difficultes et ses experiences .Ils nous donnent une assurance un reconfort et meme un tremplin pour advancer dans la vie. Ce sont des donnees positives des reseaux sociaux sur notre santé mentale.

Cependant   il y a une recommendation que je suggere  , il faut etre conscient des differences qu’il y a dans tout reseaux social avant de les  utiliser car nous avons compris le lien entre la qualite du reseau social choisi  et son influence sur notre santé mentale.

Il faut s’ecouter et agir en consequence.

 


צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp