ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על reel et ireel בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

le reel et l'ireel appartienent a toute realite

 

Le reel et l’irreel

 

Y a t’il une distinction ou limite entre le reel et l’irreel?

Est ce que l’on peut identifier le reel a la realite et l’irrel a l’imaginaire? Ce sont les questions que nous allons essayer d’y repondre

Essayons tout d’abord de definir ces deux concepts qui ont un impact et une perception primordiale dans notre regard de la vie et sur la vie.Et y a t’il une difference ou resemblance entre le reel et l’irreel. Et est ce que ces deux concepts font partie de la realite.

Le reel est ce qui existe effectivement c’est l’evidence de notre existence .

L’ireel c’est ce qui existe ou est conceivable uniquement dans l’imaginaire

Ces deux concepts appartienent a la realite humaine qui inclue nos experiences emotions et nos perceptions personelles , en fait l’ensemble de notre regard sur le monde

La realite est physique et concrete par rapport a ce que l’on s’imagine comme le monde des reves,car les reves sont le reflet de notre vie psychique interieure ,nos angoisses et peurs ,nos conflits .Ils ne font pas partie de la realite.

La question qui se pose est ambigue car elle met un doute sur la veracite du reel . Quelle reference pouvons nous donner , le reel est-t’il objectif ou le “jeu” de notre imagination.

Est il construit par nos sens et par nos attentes d’une realite souhaitee et desiree. 

 

La reponse se trouve peut etre uniquement dans notre imagination ou que le terme realite ne possede pas de definition unique et universelle.

On peut accepter et accorder une definition subjective de la realite. C’est peut etre la seule definition qui est universelle et acceptee par l’ensemble des differentes references psychologiques voir meme philosophiques.

Il y a cependant une reflexion a soulever : de quelle maniere et quell est le role de notre inconscient dans la perception et la vision de la realite? Il se peut que notre inconscient se projette et nous fait voir une partie importante de notre realite psychique. Cet inconscient est sans limites sans defenses et est vierge d’influences , il se peut que dans notre inconscient se trouve le reel , ce reel instinctif ,ce reel sans barrieres  sans dependence interieure 

Et donc par logique notre realite ambiante ne serait que le fruit de notre imagination ou uniquement le reflet de notre imagination.Une metaphore comme le reflet  visual de l’oasis dans le desert qui nous donne la vision souhaitee d’un desir d’une attente et cree une realite  prometteuse et positive .

En fait le phenomene oasis est un miracle  offert  par la nature. Il nous procure et nous fait voir la vie dans un endroit aride ou il n’y a pas de vie comme le desert. Ce phenomene est semblable a cette illusion optique comme le mirage ou fata mourgana dans le desert.  Imagination ou Realite? la question reste ouverte

 

 


צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp