ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על identification parentale בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

problemes d''identification

 

Ambiguite de l’identification parentale

Est ce que la meilleure source a s’identifier pour construire sa personnalite se trouve dans l’image parentale ? cette question pose une certaine ambiguite car d’un point de vue psycho-genetique nous ne pouvons pas echapper a cette realite .Cela ne depend pas de notre decision choix ou volonte. Donc cette relation symbiotique est irremediable et dependante .

Il y a cependant de la part du parent , un souhait conscient et de par un inconscient collectif un desir sincere et humain de ne pas faire vivre a leur enfant ,leur propre histoire leur historique personel ,Donc on peut  “donner cette assurance “ a cet enfant  que la meilleure source d’identification dans la relation parent-enfant.

 Cependant il y a un certain point d’interrogation a soulever qui est d’une importance primordiable .Qelle assurance a donner que le parent (malgre son intention sincere) ne transmet pas des messages ,directs et indirects ,conscients et inconscients ,influencer et etant la resultante de leur propre historhque relationelle dans leur relation parentale.

Le parent reproduit (inconsciement) en general ce qu’il a vecu ou ressenti dans son enfance.Tres souvent nous voyons qu’il y a un phenomene de repetition ,il y a une projection parentale vers l’enfant sans decision de sa part , en fait sans possibilite de choix , il accepte de s’identifier completement avec les messages parentaux et les images familiales.L’enfant ne possede pas de prise de conscience et de discernement par rapport a la transmission des messages parentaux.

 Cette situation cree une certaine ambiguite car a quel niveau d’objectivite et de protection nous pouvons affirmer que l’enfant recevra de par la relation parentale .

Il y a en fait deux possibilites d’influence ,deux memoires avec leur histoire, deux experiences vecues qui seront transmises du parent a l’enfant.

Toute la question d’identification se pose de par l’histoire personelle du parent ,par la connotation positive ou negative , agreable ou douloureuse  ,optimiste ou pessimiste qu’il transmit de son passé vecu a son enfant.

Tout ce que le parent transmet (inconsciement) c’est ce qu’il connait de par son experience vecue ressentie de son passé. D’ou l’ambiguite de l’identification.

Il faut ne pas oublier qu’il y a une forte correlation entre le passé du parent avec le present de l’enfant.

Si le parent dans son passe a vecu ou ressenti amour chaleur et reconfort de par ses sources parentales  ,il y a statistiquement parlant ,une forte hypothese de repetition ,de resemblance. Le contraire est aussi valide ,lorsque le passé parental a ete douloureux  ,par manque de relation affectueuse ,d’amour ,par eloignement enotionel et froideur.

Toute identification projective du parent vers l’enfant construit le lien affectif entre eux et dans l’avenir de l’enfant, Il repetera ce qu’il a vu vecu et ressenti sans critique ou rejet ‘uniquement plus tard vers l’adolescence qu’il fera un certain tri , une selection car il aura la possibilite mentale et cerebrale a decider ses propres decisions et commencer a faire ses choix pour construire et developper son independence .

C’est en fait le debut de l’ independence de l’enfant (qui maintenant adolescent) par rapport a l’autorite parentale . En fait le relational parent-enfant passe a une phase nouvelle et differente qui n’est plus entierement dominee et dirigee uniquement par l’autorite parentale. A ce niveau l’identification diminue son influence et permet au fur a mesure a l’enfant de construire son avenir de par sa propre prise de conscience volontes et aspirations.

Il y a cependant une autre ambiguite , comment neutralizer dans la realite presente  l’impact de l’identification considerable de l’enfant du passé transmit par le parent? (cela fera l’objet de notre prochain article ).

 


צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp