ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על notre vie emotionelle בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

emotions et sentiments piliers de la vie emotionelle

Sentiments et emotions 

La plupart de nos comportements sont diriges et influences par nos sentiments.On peut distinguer seux sortes de sentiments ,les positifs et les negatifs.

Notre vie est guidee par nos sentiments et emotions.En fait les emotions sont des etats d’ordre affectif qui se manifestent  par des reactions mentales  ou physiques et qui pertubent le deroulement de nos comportements.Cet etat affectif est passager et changeable.Par contre les sentiments sont les reponses ou l’expression consciente de nos emotions ,elles peuvent etre durables et faire partie de notre quotidien .

Nous avons plusieurs sources de sentiments ,de moins forts a plus forts ,avec des differences sur nos comportemnts. Nous pouvons en citer quelques uns qui sont les plus frequents comme l’amour ,l’amitie ,l’abandon ,la culpabilite ,la solitude affective ou sociale. Cette liste de sentiments est incomplete car dynamique et incontrolable qui en general ne peut pas etre definie .Les sentiments que nous avons peuvent etre exprimes (ou refoules ) de differentes facons par rapport a toute personalite .Tout sentiment est defini par le type psychologique que nous appartenons,

Donc il y a deux sortes de sentiments.Le sentiment positif est benefique et donateur contrairement au sentiment negatif qui est destructeur et perturbant.Nos emotions different dans l’influence qu’elles ont sur notre vie .Elles peuvent contribuer a notre bien etre ,a notre motivation et plaisir de vivre et le contraire a ressentir une souffrance physique ou psychique.

Le ressenti dans notre vie est function de nos emotions et sentiments et de quelle maniere on arrive a les comprendre et a les gerer.Comme il a  ete dit precedement  cela peut contribuer ou deteriorer la qualite de notre vie. 

Cette prise de conscience est primordiable pour la connaissance de soi  elle peut nous aider  de pouvoir changer des situations difficiles a vivre et a affronter.

Nous voyons quelle est le poids psychologique de notre inconscient sur notre vie emotionelle et relationelle .Nos emotions et sentiments aussi bien positifs et negatifs sont en grande partie la reaction ou le fruit de souvenirs de notre passe et de quelle maniere ils ont ete geres et ressentis. Nos experiences  et reactions de notre vie actuelle emergent du passé vecu et sont la base de nos emotions.

Il est reconnu que tout traumatisme ou tout conflit non resolu dans notre passé continuera d’influencer notre vie presente sur nos emotions jusqu’a que la solution sera trouvee et annulera la source negative du ressenti anterieur. C’est en fait ce qui determine la qualite de nos emotions ,voir negatives ou positives.

La question ouverte qui se pose est comment identifier et definer le pourquoi de telle ou telle emotion? Car chaque emotion exteriorisee est un message qui provient de notre inconscient .La question est de savoir ou non comprendre sa signification. Chaque emotion est un code a dechiffrer pour ameliorer la qualite de notre vie . En fait donner une reponse sincere a ce que nos emotions nous devoilent parfois meme d’une facon brutale et aggressive.

La comprehension des messages transmis de par nos emotions est essentielle pour pouvoir se liberer de nos conflits et de nos sources de stress et d’angoisses  et de comportements negatifs et nefastes a notre development personel.

Ne pas se cacher derrire ces emotions ,ne pas hesiter a en parler ,ne pas faire le mauvais choix de ne pas donner l’expression de votre ressenti  par l’intermediaire d’une personne proche ou par une aide prodessionelle.Cet investiment sera ulterieurement benefique et profitable pour une longue duree de temps.

Pour finir cet article on doit se poser la question suivante .Est ce que nous seront toute notre vie victime de notre passé ,est ce que cet acquit est definitif et inchangeable.

Ce sera le sujet de la suite de notre article sur les sentiments et emotions.

 


צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp