ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על Les limites du conscient par rapport a l’infini de l’inconscient בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

Le_conscient_et_le_subconscient

Notre vision que nous avons de nous meme est limitee ,il y a ce que l’on peut integrer  ce que nous pouvoir voir et distinguer par exemple nos pensees nos actes et actions et l’ensemble de nos interactions humaines et sociales.
 En fait nous savons , par notre regard sur nous meme ,et pouvons faire connaissance et conscient  avec seulement  une partie de notre identite et non la totalite de notre etre.

Il y a une ressemblance par rapport a l’apercu que nous avons lorsque nous observons la lune dans le ciel  nous avons uniquement la possibilite d’entrevoir qu’une partie et non la totalite car il y a une partie qui demeure cachee et impossible a discerner , notre vision est donc limitee et incomplete .

La meme constatation que nous pouvons etablir est la limite qu’il y a dans notre prise de conscience vis a vis de nous meme , nous pouvons distinguer ,voir et comprendre uniquement ce qui nous est revele et presente par notre propre vision des choses ,Notre environement  est un champs illimite de stimulus donr leur role est de nous donner une connaissance,une  evaluation et une perception optinale du monde dans lequel nous vivons.En fait cela nous donne la prise de conscience necessaire pour nous diriger et advancer dans notre vie. Ce sont les reperes que nous avons besoin pour nous guider dans ce monde qui au debut nous est etranger et inconnu .Toute prise de conscience nous permet d’approfondir notre connaussance avec nous meme et  d’agrandir notre champs d’experiences vital pour la continuite de notre vie.
Mais ne pas oublier comme la face cachee de la lune  qu’il y a un monde entier  qui ne peut pas etre integre et evalue par notre conscience il s’agit de tous les phenomenes psychiques qui representent notre subconscient et dont  notre conscient  n’y a pas acces. l'ensemble des phénomènes psychiques auquel notre conscience n'a pas accès.
Le subconscient est en fait ,pour reprendre l’analogie avec les deux phases de la lune , la phase cachee sont nous n’avons pas connaissance .

En  opposition le conscient est la phase revelee de notre perception de notre etre . conscient nous permet  d’acceder a notre realite  pour decouvrir notre identite .
Apres avoir compris qu’il y a une distinction entre ces deux entites de notre personalite (le conscient et le subconscient ) que comme le disait Freud l’inconscient est tout ce qui echappe a notre conscience toute une realite qui est enfouie et ne se devoile pas mais qui a une influence significative dans notre vie , sur nos pensees ,emotions, comportements er relations.
En fait une partie de notre inconscient peut nous etre reveles par l’interpretation de nos reves , par des lapsus verbaux, et surtout par traitement psychologique.
Pour conclure il y a certaines questions qui restent ouvertes et demandent reflexion ,est ce que je suis ce que je pense etre ? et est ce que la prise de conscience est elle fidele a la realite?


“Cet autre qui vit en nous “ sera l’objet d’un article futur.?

צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp