ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על sujets a lire בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

quels sont les sujets- questionns a lires aaio

Questions que vous aimeriez poser ou sujets qui vous intéressent

 Tous les articles que j'écris sont pour vous, chers lecteurs, et j'aimerais recevoir vos retours à ce sujet. Je me concentrerai sur les sujets qui vous intéressent et j'essaierai de donner une réponse basée sur mon expérience dans le domaine de la psychologie.

Jusqu'à présent, en regardant la répartition des priorités concernant les sujets écrits : la puberté, l'image de soi et l'estime de soi, ainsi que la communication interpersonnelle sont les sujets de prédilection. Depuis, nous avons ajouté d'autres articles à la liste.

Voici quelques questions pour vous guider dans le choix d’un sujet qui vous intéresse ;

_Thèmes généraux en psychologie

-Problèmes liés à la personnalité

- Intégration de soi dans la société

- La famille et sa complexité

- Attitude et communication entre couples

-Relation parent-enfant

-Difficultés d'adaptation

-Difficultés de recrutement ou difficulté d'adaptation au service militaire

Troubles émotionnels tels que sentiments d'infériorité, de dépendance, d'insécurité...

- Troubles du comportement tels que l'agressivité, l'évitement, l'isolement...

_Le conscient et le subconscient

_ psychologie et actualite

 

Questions que vous aimeriez poser ou sujets qui vous intéressent

 

 Tous les articles que j'écris sont pour vous, chers lecteurs, et j'aimerais recevoir vos retours à ce sujet. Je me concentrerai sur les sujets qui vous intéressent et j'essaierai de donner une réponse basée sur mon expérience dans le domaine de la psychologie.

Jusqu'à présent, en regardant la répartition des priorités concernant les sujets écrits : la puberté, l'image de soi et l'estime de soi, ainsi que la communication interpersonnelle sont les sujets de prédilection. Depuis, nous avons ajouté d'autres articles à la liste.

Voici quelques questions pour vous guider dans le choix d’un sujet qui vous intéresse ;

_Thèmes généraux en psychologie

-Problèmes liés à la personnalité

- Intégration de soi dans la société

- La famille et sa complexité

- Attitude et communication entre couples

-Relation parent-enfant

-Difficultés d'adaptation

-Difficultés de recrutement ou difficulté d'adaptation au service militaire

Troubles émotionnels tels que sentiments d'infériorité, de dépendance, d'insécurité...

- Troubles du comportement tels que l'agressivité, l'évitement, l'isolement...

_Le conscient et le subconscient

_ psychologie et actualite


צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp