ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על Realization de son MOI בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

Realization de son MOI


LA RÉALISATION DE NOTRE MOI est l'affirmation de nos differents potentiels qui définissent notre personnalité.

Toute affirmation de notre MOI releve de notre volonté et prise de conscience de réaliser nos besoins et  aspirations afin de donner une authenticité et une responsabilité à notre vie.

Ce besoin détermine en grande partie la qualité et la couleur de notre vie et influe sur le relationnel  et la dynamique inter-personnel. Très souvent il nous est difficile d'arriver a ce stade de réalisation et cela engendre et provoque  de la frustration et ,colere et dans certains cas des sentiments d'infériorité et de non-valorisation.

Lorsque le conflit est profond on peut lorsque le manqué de réalisation est non-vivable cela peut  provoquer en nous des détériorations d'ordre psychosomatique (maux de tete et de ventre , insomnie manqué d'appétit ) et d'ordre psychologique (angoisse dépression } ou comportementale (renfermement sociable ,impulsivité et nervosité ).

La question essentielle, lorsque le degré de non-réalisation est difficile à gérer et a vivre ,il  est impératif de saisir les différentes émotions et sentiments qui nous submergent et qui nous donnent une couleur maussade terne et fausse a notre vie.

Il y a bien sur des degres differents de difficulté par rapport à l'intensité du malaise  et du ressenti  car cela depend de notre personnalité et de notre niveau d'adaptation a cet etat psychologique.

Le meilleur conseil après avoir évalué ET DÉFINI  les raisons ET TROUVER QUELQUES "PETITES SOLUTIONS" (objectives ou psychologiques ) qui nous empêchent et bloquent la réalisation de notre MOI  est de prendre conseil chez un psychologue

.Ne pas attendre que le malaise n'envahisse pas  toute notre réalité et fasse de notre vie un enfer quotidien.Cet enfer et cette frustration invivable est aussi unvivable pour votre environnement ( familial relationnel et personnel ).I y a donc une responsabilité à prendre    Il y a un besoin reel de demander de l'aide pour ne pas "rater sa vie .

 

צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp