ד"ר ג'ימס לוי , פסיכולוג קליני , מדבר על Votre enfant est accro aux écrans ? בפרט ועל Dr. Levy James - Psychologue בכלל.
לקביעת פגישה: 050-878-7391
הודעה ב-Facebook Messenger הודעה ב-WhatsApp צור קשר
עברית french

Addiction aux écrans

Voici un questionnaire d'évaluation et de suivi concernant votre enfant, un questionnaire qui vous aidera en tant que parents à surveiller l'utilisation par vos enfants des différents écrans (ordinateur et smartphone).
 

Cela vous permettra de vérifier à quelle fréquence votre enfant utilise les écrans et dans quelle mesure cela affecte son comportement au quotidien : est-ce une utilisation normale ou une dépendance ?

 
Voici un certain nombre de questions visant à vous donner, en tant que parents, une réponse concernant l'utilisation des différents écrans par votre enfant afin de l'aider à ne pas tomber dans la catégorie dangereuse de la dépendance aux écrans.
 

Donnez une évaluation à chaque question

1 - très peu

2 - moyennement

3 -  très souvent

À quelle fréquence trouvez-vous votre enfant dans l'espace numérique ?

À quelle fréquence voyez-vous votre enfant négliger ses devoirs scolaires pour passer plus de temps dans l'espace numérique

Savez-vous si votre enfant utilise les temps de pause à l'école pour utiliser

l'espace numérique

Votre enfant communique-t-il avec ses amis et sa famille uniquement via un écran numérique ?

 

À quelle fréquence votre enfant établit-il de nouvelles connexions avec d'autres internautes en utilisant uniquement des écrans ?

À quelle fréquence voyez-vous votre enfant se déchaîner, crier ou s'énerver lorsque quelqu'un vous interrompt dans un espace numérique ?

À quelle fréquence voyez-vous votre fils perdre des heures de sommeil à cause du surf tard le soir ?

 

À quelle fréquence entendez-vous votre enfant dire qu'il va cracher quelques minutes de plus pendant qu'il est dans l'espace numérique ?

À quelle fréquence voyez-vous votre enfant essayer de réduire le temps qu'il passe dans l'espace numérique et échouer

À quelle fréquence voyez-vous votre enfant essayer de cacher le temps qu'il passe dans l'espace numérique ?

À quelle fréquence voyez-vous votre enfant choisir de passer plus de temps dans l'espace numérique que de passer du temps avec ses amis et sa famille ?


Ensuite verifier le niveau d'addiction en fonction des résultats obtenus

0-10:très faible

10-20 :addiction moyenne 

20-30:addiction forte: Que dois-je faire?


 

צור קשר
לקביעת פגישה או התייעצות אתם מוזמנים למלא את הטופס שלפניכם או התקשרו


האתר מכיל מידע כללי ואיננו מהווה תחליף או מתיימר להחליף טיפול פסיכולוגי אישי מקצועי. בעת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת טיפול או ייעוץ מקצועי
הודעה ב-WhatsApp